معرفي متخصصان روانشناسي > آشنایی با روان شناسان و مشاورین > جناب آقای مسعود چینی‌فروشان - روان‌شناس

باسمه تعالی

 

مسعود چینی فروشان

تحصيلات

دانشجوی دکترای روانشناسی عمومی، دانشگاه علامه طباطبائی (1391-) رتبه 10

کارشناس ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه اصفهان (1387-1389)رتبه 125

 

تخصص در زمینه درمان:

اختلالات خلقی، وسواس، اضطراب اجتماعی، اضطراب فراگیر، مشکلات بین فردی.

 

کارگاههای آموزشی:

کارگاه­های دوره­ای "زوج درمانی به شیوه شناختی رفتاری" (36 ساعت). مدرس: دکتر فرشته موتابی (1392)

کارگاه­های دوره­ای "درمان CBT" (100 ساعت). مدرسان: دکتر لادن فتی و دکتر فرشته موتابی (1391)

دوره تربیت مشاور "مشاوره پیش از ازدواج" (50 ساعت). دکتر محمود گلزاری (1391)

کارگاه تشخیص و درمان اختلالات جنسی. دکتر رسول روشن (1391)

کارگاه مصاحبه تشخیصی. دکتر احمد برجعلی (1391)

کارگاه­های دوره­ای "درمان بیماری­های روانی" (170 ساعت). مدرس: دکتر محمدرضا عابدی (1388-1389)

 سوابق آموزشی و درمانی:

v     روانشناس مرکز مشاوره بیدار (دکتر محمود گلزاری) (1391-)

v     روانشناس مرکز مشاوره شرکت نفت (1392-)

v     روانشناس مرکز مشاوره صالح (1390)

v     مشاور روانشناختی دبیرستان سبحان (1389-1390)

v     روانشناس مرکز مشاوره دانشگاه اصفهان (1388-1389)

v     برگزاری کارگاه مدیریت استرس در دانشگاه اصفهان (1388)

v     برگزاری کارگاه مدیریت استرس (دبیرستان­های شهر تهران) (1388)

 

تالیفات

هوفمان، ا. و اتو، م. (2008). درمان شناختی رفتاری اضطراب اجتماعی. ترجمه م. چینی فروشان و م. آگشته. (1390). انتشارات ارجمند.

دوگاس. م و روبیچاود. م. (2008). درمان شناختی رفتاری برای اختلال اضطراب فراگیر. ترجمه م. چینی فروشان و م. اکبری. (زیر چاپ). انتشارات ارجمند.

 

برگزیده ملی:

برگزیده نوزدهیمن دوره کتاب سال دانشجویی در سال 91 برای ترجمه کتاب درمان شناختی رفتاری اختلال اضطراب اجتماعی.


بازگشت